grsail.com

Wniosek o Szablon Wniosek

Wniosek o Szablon Wniosek

Korzystanie z wnioskiem o wniosku szablonu może znacznie uprościć proces tworzenia dokumentu, aby wysłać do sprzedawców i dostawców jako sposób zwrócenia oferty produktów lub usług potrzebnych firmie.

O szablonach zapytanie ofertowe

Choć nie ma jednego określonego formularza, że ​​wniosek o wniosku (RFP) musi przestrzegać, są pewne rodzaje informacji, które muszą być zawarte w dokumentach. Przez rozpoczęciem procesu pisania przeglądając szablon, który zawiera pozycje dla odpowiedniej treści do wniosku o wniosek, że nie będzie musiał spędzić czas tworzenia podstawowy zarys od podstaw. Zamiast tego, można spojrzeć na pełną listę możliwych treści i podjąć świadomą decyzję o tym, co umieścić w swoim własnym RFP. Wystarczy wybrać pozycje, które mają sens dla projektu i dodać dodatkowe sekcje odpowiednio.

RFP Sekcje Content

Sekcje często zawarte w treści wniosków o propozycji należą:

Strona tytułowa - dokumenty RFP zazwyczaj rozpoczyna się od strony tytułowej, która określa nazwę danego wniosku oraz nazwę firmy wnioskującego ofert. Często zawiera logo firmy, numer telefonu, adres strony internetowej i fizycznej lokalizacji.

Strona Podpis - strona podpis powinien być formularz dla osoby składającej wniosek, podpisać i odesłać do oferty. Język powinien określić, że człowiek ma prawo do złożenia zapytania ofertowego w imieniu spółki, którą reprezentuje.

Spis treści - Spis treści powinien być umieszczony z przodu RFP, który dostarcza dane na temat informacji można znaleźć potencjalnych oferentów w dokumencie. Powinien on zawierać Zamieszczone przez temacie wraz z numerami stron.

Kalendarz wydarzeń i terminów - RFP powinna jasno określać termin końcowy składania, jak również wszelkich innych odpowiednich terminach. Na przykład, jeśli istnieje graniczna data konferencji lub dla wnioskodawcami "składania wniosków o wyjaśnienie, daty te powinny być określone.

Regulamin - RFP powinny zapewnić potencjalnych dostawców ze szczegółami wszystkich obowiązujących warunków, w tym warunków płatności, warunków, w których umowa może być rozwiązana, ubezpieczeń i wymagań obligacji i innych odpowiednich standardów i szczególne okoliczności, które mogą mieć zastosowanie.

Szczegóły życzenie - Oczywiście dokładnie określić, co to jest prosicie oferentów w celu zapewnienia informacji o cenach i dostawy. Informacje zawarte w tym rozdziale są fakty, takie jak:

 • Istotne definicje
 • Celu lub z zamiarem wniosek
 • Odpowiednie tło
 • Czas udzielenia lub okres umowy
 • Sposób płatności
 • Dane techniczne
 • Zakres pracy
 • Procedury zarządzania projektami
 • Podsumowanie rezultatów wymagane
 • Format budżet
 • Bieżąca obsługa i konserwacja

Wymagania Vendor - podać dane na temat wszelkich wymogów dostawcy muszą spełniać w celu zakwalifikowania się do dostarczania produktów lub usług. Ta sekcja może zawierać wymagania dotyczące doświadczenia, licensure, akredytacji i innych obowiązkowych kwalifikacji.

Referencje - Sprzedawcy mogą zostać poproszeni o dostarczenie pewnej liczby odnośników, które mogą świadczyć o doświadczenia i jakości usług firmy. Określić rodzaj informacji oferenci powinni przedstawić, w tym nazwę firmy i osoby do kontaktu, dane kontaktowe, długość stosunku i rodzaj świadczonych usług lub produktów.

Finansowe - W niektórych przypadkach oferenci proszeni są o dostarczenie dokumentacji wykazując mają stabilność finansową, aby uczcić swoje propozycje.

Wymagania Submission - Podaj szczegóły dotyczące formatu, który powinien być używany do złożonych ofert. Możesz określić szczegóły, takie jak twarz i czcionkę typu i rodzaju formatu dokumentu do wykorzystania. Wiele RFP także określić sposób, w jaki powinno się okazało propozycje w, takich jak doręczyć, certyfikowanej poczty lub innych metod.

Stwórz własną RFP

Możesz użyć tego wzoru wniosku o wniosku jako punkt wyjścia do sporządzenia własnego dokumentu. Obejmować odcinki, które mają sens w kontekście potrzeb i dodać dodatkowe sekcje odpowiednio. Oceń additioanl RFP próbki do więcej pomysłów i informacji.

Przed wysłaniem gotowego produktu do dostawców i sprzedawców, korektę ostrożnie. Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje konieczne i że oferenci mogą łatwo powiedzieć dokładnie co to jest prosicie je dostarczyć.