grsail.com

Umowa jest połączenie kredytów hipotecznych i Konserwacja

Umowa jest połączenie kredytów hipotecznych i Konserwacja


Łączenie i obsługa kredytu hipotecznego Umowa opisuje sposób wzajemnych pożyczek komercyjnych będą serwisowane i podpowiada, jak dochody i straty będą wypłacane obligatariuszom.

Komercyjne zastawnych

Aby lepiej zrozumieć, jak działa umowa w sprawie połączenia i obsługi kredytów hipotecznych, konieczne jest, aby wiedzieć, co komercyjne papiery wartościowe są hipoteką. Znany również jako CMBS, to zbiór pojedynczych kredytów hipotecznych papierów zgromadzonych w jednej puli. Pula ta jest następnie przenoszona w całości do zaufania. Zaufanie to wydaje serię obligacji - i obligacje te są następnie sprzedawane inwestorom. To może wydawać się zbyt dużej ilości manipulacji, ale łączenie pożyczek daje inwestorom możliwość zdobycia nagrody, które nie byłyby dostępne, jeśli inwestorzy umieścić swoje pieniądze do pojedynczych kredytów. Oczywiście, wraz z okazji do zysków finansowych, ale również wziąć na zagrożenia. Ale inwestowanie w rzeczywistości zmniejsza wzajemnych pożyczek ryzyko poprzez:

  • Tworzenie szeroką gamę typów własności
  • Tworzenie szeroką gamę rozmiarów własności
  • Tworzenie szeroką gamę rynków nieruchomości

Ta różnorodność tworzy większe, bardziej stabilne pulę pieniędzy hipotecznych.

Strony Zaangażowany

Gdy pożyczka została sekurytyzacji, potrzeba umowy w sprawie połączenia i serwisowania staje się jasne. Z liczby obsługujące zaangażowanych w CMBS (handlowych papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie) obowiązki mogą łatwo zostać utracone w shuffle. Poniższe wymienia obowiązki te najczęściej zaangażowani po pożyczki z sekurytyzacją:

Podstawowa lub Sub-Jednostka obsługująca

Może to być również pomysłodawcą kredytu. Ten serwis firmy nadal kontakt z kredytobiorcą w całym okresie kredytowania.

Mistrz Jednostka obsługująca

Może zlecić zadania z podstawowym lub Sub-serwisantem, ale jest odpowiedzialny za ich wykonanie. Chyba że dłużnik nie spłaci długu, Mistrz Usługi pożyczek obsługująca w basenie przez dojrzałość i jest przewidywane do realizacji wszystkich wniosków składanych przez kredytobiorcę.

Specjalna Jednostka obsługująca

W przypadku niewykonania lub innego określonego zdarzenia, administracja pożyczka zostaje przeniesiony do jednostki obsługującej Specjalnej. Mają także uprawnienia do nadzorowania czynności, takich jak założeń kredytowych.

Powiernik

Posiada dokumentów kredytowych i dystrybuuje płatności otrzymane od jednostki obsługującej Mistrza obligatariuszom i często przyznano szerokie uprawnienia w zakresie aspektów pożyczki w ramach umowy w sprawie połączenia i serwisowania. Jest to jednak zwykle im delegować uprawnienia Specjalnego serwisu lub Master serwis. Ponieważ Powiernik posiada dokumenty kredytowe, Powiernik jest tym, który zostanie nazwany w działaniach takich jak postępowań sądowych lub pozasądowych foreclosures.

Agencja Ocena

Po zamknięciu sekurytyzacji Ocena Agencja oceniającą basen i monitoruje jego wykonanie. W razie potrzeby, aktualizuje ocen.

Kierowanie Właściciel certyfikatu lub B-częściowy Nabywca

Często Właściciel certyfikatu reżyseria posiada uprawnienia do wydawania poleceń do administrującego Specjalnej dotyczące działań dotyczących kredytów niewykonania zobowiązania.

O gromadząc hipotecznych i Umowy Obsługi

PSA wymienia obowiązki i obowiązki należne zaufania przez Mistrza serwis. Stamtąd Mistrz często generuje obsługująca umowy sub-serwisową z serwisantem Podstawowej położyć się odpowiedzialności i obowiązków oczekiwanych od nich. Wiele razy, to wtórne przepisy kopii umowy określone w umowie połączenia oraz serwisowania. Oto niektóre z przepisów i obowiązków określonych w PSA dotyczącej jaki kredyt jest obsługiwany. PSA:

  • Reguluje przeznaczenia i podziału zysków i strat kredytowych do obligatariuszy.
  • Opisuje jak kredyty mają być obsługiwane w tym wytyczne, aby upewnić się, że zaufanie jest zgodny z Remic (Mortgage Nieruchomości Inwestycje Conduit) przepisy kodeksu podatkowego.
  • Ujednolica praktyki i procedury w celu spełnienia wymagań Remic i w celu ochrony posiadaczy obligacji.

Kredytobiorca powinien być informowany o zasadach rządzących obsługę ich kredytu. Jeśli masz zamiar pożyczyć, będziemy chcieli wziąć pod uwagę rodzaje obsługujących żądania mogą mieć w przyszłości, więc mogą być rozwiązane, zanim dla zamyka kredytowych.