grsail.com

Co mój kursor wygląda?

Ostatnio potrzebowałem do renderowania kursora obraz ekranu do

bitmapy. To jest, jak to zrobić.

var

HCursor: THandle;

rozpocząć

// Pobierz uchwyt bieżącego kursora

HCursor: = Screen.Cursors [Ord (Screen.Cursor)];

// Rysuje ikonę na płótnie

DrawIconEx (MyBitmap.Canvas.Handle,

XPOS, YPOS, HCursor, 32,32,0,0, DI_NORMAL);

puszki;

Zobacz DrawIconEx w pomocy Delphi dla kombinacji, które mogą zastąpić DI_NORMAL, jak DI_MASK lub DI_DEFAULTSIZE