Australia Walki Palenie w sposób radykalny

November 8

Władze Australii planuje uchwalić prawo, które będzie zakazu, aby podać nazwę producenta na opakowaniach papierosów. Pakiety nie będzie już stanowić logo i opakowania sami będą oliwkowy. Ponadto, będą one wyświetlać zdjęcia pokazujące skutki palenia.

Australia Walki Palenie w sposób radykalny

Władze oczekują, że działania te doprowadzą do zmniejszenia liczby palaczy w kraju. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, Australia stanie się pierwszym krajem zapuścić tak radykalny krok.

Producenci tytoniu są oburzeni proponowanych innowacji. W ich ocenie, projekt opakowania nie wpłynie na statystyki palaczy.

Wcześniej, podobne środki sugerowane w Nowej Zelandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ale nie były one w praktyce.

Powiązane artykuły